KOMTERM Čechy, s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení povinnosti vyúčtovávat dodávku elektřiny, plynu, tepelné energie a související službu v elektroenergetice a související službu v plynárenství

Číslo jednací: 02180-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 3 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie č. 311226309 a licence na rozvod tepelné energie č. 321226311, tj. jako dodavatel tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval odběrateli tepelné energie za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 dodávku tepelné energie pro přípravu teplé vody a pro vytápění dokladem o vyúčtování dodávek tepelné energie, který neobsahoval v rozporu s ust. § 14 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, výši nákladů na palivo nebo nakoupenou tepelnou energii, vztaženou na množství tepelné energie v GJ, kWh nebo MWh, dále vyúčtoval odběrateli za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 dodávku tepelné energie pro vytápění dokladem o vyúčtování dodávek tepelné energie, který neobsahoval v rozporu s ust. § 14 odst. 2 písm. d) Vyhlášky výši nákladů na palivo nebo nakoupenou tepelnou energii, vztaženou na množství tepelné energie v GJ, kWh nebo MWh, a dále vyúčtoval odběrateli tepelné energie za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 dodávku tepelné energie pro vytápění dokladem o vyúčtování dodávek tepelné, který neobsahoval v rozporu s ust. § 14 odst. 2 písm. d) Vyhlášky výši nákladů na palivo nebo nakoupenou tepelnou energii, vztaženou na množství tepelné energie v GJ, kWh nebo MWh.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost KOMTERM Čechy, s.r.o., se sídlem Bělehradská 55/15, 14000 Praha 4, IČO: 28510011

Datum nabytí právní moci: 30. března 2018

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon