KOMA – Trade CZ – EU, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 03491-5/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 17. prosince 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Ludgeřovice na ulici Na Návsi u domu č. p. 128 v souvislosti s realizací stavby „Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice - II. etapa", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlakého plynovodní přípojky lPE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost KOMA – Trade CZ – EU, s.r.o., se sídlem Vendryně 886, 739 94, IČ:26863278

Datum nabytí právní moci: 4. 7. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 641.92 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon