KOHLGAS, spol. s r.o. – rozhodnutí k podnikání v energetických odvětvích bez licence

Číslo jednací: 18357-8/2012-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 3 odst. 3 energetického zákona podnikal v energetických odvětvích bez licence na výrobu tepelné energie, přičemž v období nejméně od 1. září 2007 dodával tepelnou energii do odběrného tepelného zařízení, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. a) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost KOHLGAS, spol. s r.o., se sídlem Belgická 34, 120 00 Praha 2, IČ: 45786151

Datum nabytí právní moci: 12.11. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 2.93 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon