KOBE Development s.r.o. - rozhodnutí k nepředložení regulačních výkazů

Číslo jednací: 06210-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. j) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 20 odst. 6 energetického zákona nepředložil Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 30. dubna 2020 regulační výkazy.

Informace o účastníkovi řízení:

KOBE Development s.r.o., se sídlem Mládežnická 3397/24, 690 00 Břeclav, IČO: 04127331

Datum nabytí právní moci: 22. 7. 2020

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon