KOADO, s.r.o. – rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 07536/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona v přesně nezjištěné době ode dne 14. prosince 2012 do dne 9. ledna 2014 v Přerově nad Labem, v objektu restaurace č. p. 36, u elektroměru značky AEG, typu T2C114U, umístěného v elektroměrovém rozvaděči nacházejícím se v chodbě uvnitř objektu, násilně překonal plomby zajišťující šrouby po obou stranách krytu elektroměru a nezjištěným předmětem zasáhl do číselníku elektroměru, čímž porušil zákaz provádět zásahy na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. h) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost KOADO, s.r.o., se sídlem č. p. 36, 289 16 Přerov nad Labem, IČ: 24197947

Datum nabytí právní moci: 8. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 514.99 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon