KIMM Invest s.r.o. – rozhodnutí k porušení povinnosti dle čl. 8 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (dále jen „Nařízení o velkoobchodním trhu s energií“)

Číslo jednací: 10331-17/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 2 přestupků podle § 91a odst. 6 písm.  f) energetického zákona ve znění účinném do 30. června 2017, kterých se dopustil dne 8. července 2016 a dne 24. prosince 2016 porušením čl. 8 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií tím, že jako účastník trhu neposkytl Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „Agentura") záznamy o transakcích na velkoobchodních trzích s energií, včetně příkazů k obchodování, ve stanovené lhůtě, a dále 2 přestupků podle § 91a odst. 6 písm.  f) energetického zákona v účinném znění, kterých se dopustil dne 23. prosince 2017 a dne 29. prosince 2018 porušením čl. 8 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií tím, že jako účastník trhu neposkytl Agentuře záznamy o transakcích na velkoobchodních trzích s energií, včetně příkazů k obchodování, ve stanovené lhůtě.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost KIMM Invest s.r.o., sídlem Pekařská 601/8, Jinonice, 155 00 Praha 5, IČO: 264 36 515.

Datum nabytí právní moci: 11. 7. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon