KATR s.r.o. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 00414-10/2018-ERU

Správní řízení vedené s obviněným z přestupku zahájené pro podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se měl dopustit tím, že dne 8. prosince 2017 v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy na pozemku v k. ú. Dlouhomilov, prováděl těžbu dřeva, při které došlo v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona v důsledku pádu stromů na vedení vysokého napětí k poškození vodičů, a tím k porušení zákazu poškození energetických zařízení v ochranném pásmu i mimo ně, se dle ust. § 86 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost KATR s.r.o., se sídlem Potočná 334/5, 795 01 Stará Ves, IČO: 25858947

Datum nabytí právní moci: 19. 5. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 392.46 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon