KÁMENBAU s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 09359-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 18. února 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Prostřední Bečva, u domu č. p. 233 strojně zemní práce v souvislosti se stavbou „Splašková kanalizace Prostřední Bečva", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost KÁMENBAU s.r.o., se sídlem Vidče 581, 756 53, IČ: 28659261

Datum nabytí právní moci: 10. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 391.29 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon