KÁMEN Zbraslav, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 02378-9/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona dne 9. února 2017 v obci Želešice, okres Brno - venkov, v areálu Lomu Želešice provozoval těžební stavební stroj, kloubový dumper zvlášť neopatrně, když řidič vozidla při couvání nalomil betonový podpěrný bod (sloup) č. 27 venkovního vedení VN161 o napěťové hladině 22 kV, čímž došlo k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně, neboť obviněný z přestupku nesplnil svou povinnost zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost KÁMEN Zbraslav, a.s., se sídlem Žitavského 1178, Zbraslav, 156 00 Praha 5,  IČO: 01820460

Datum nabytí právní moci: 26. 9. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 345.25 KB

Obsah

Sdílejte