KaBe systém CZ, a. s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 04585-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl:

-           dne 3. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Čtyřkoly zemní práce, při nichž došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 40,

-           dne 29. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Čtyřkoly zemní práce, při nichž došlo v důsledku sesuvu zeminy do výkopu k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 40,

čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dle ust. § 68 odst. 3 energetického zákona, a tím se dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost KaBe systém CZ, a. s., se sídlem Karlovo nám. 31/555, 120 00 Praha, IČO: 26450038

Datum nabytí právní moci: 5. 5. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 489.92 KB

Obsah

Sdílejte