Josef Trubačík- Bobík, s.r.o. - rozhodnutí k nedodžení povinnosti držitele licence

Účastník řízení
Josef Trubačík- Bobík, s.r.o.
IČO
26221071
Spisová značka
08615/2020-ERU
Číslo jednací
08615-16/2020-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 16 odst. 1 písm. c) zákona o cenách, kterého se tím, že jako prodávající (držitel licence na výrobu elektřiny) nedodržel při čerpání podpory na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen věcné podmínky, včetně pravidel a postupů pro stanovení těchto cen, jejich změn a způsobu jejich uplatňování a vyúčtování stanovené cenovým orgánem (Energetickým regulačním úřadem) podle ust. § 5 odst. 5 zákona o cenách.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte