Jordan´s PPLZ s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 00654-8/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, v důsledku čehož došlo k úniku zemního plynu a k přerušení dodávky plynu zákazníkům.

Informace o účastníkovi řízení:

Jordan´s PPLZ s.r.o., se sídlem  Boleslavova 27/36, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 01449478

Datum nabytí právní moci: 15. 10. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 399.63 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon