Ještědská stavební společnost spol. s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10928-3/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 4. září 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Osečná, u domu č. p. 63 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Kanalizace a ČOV Osečná", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Ještědská stavební společnost spol. s r.o., se sídlem Selská 517, 46001 Liberec XII - Staré Pavlovice, IČ 18382550

Datum nabytí právní moci: 17. 12. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte