JANKOSTAV s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 11151-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 5. července 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v Ostravě na ulici Petra Křičky u domu č. p. 2699 pomocí zemního stroje (frézy) zemní práce související se stavbou „Regenerace sídliště Šalamouna – 4. etapa", při kterých došlo prostřednictvím frézou odlomené  betonové kry k poškození stoupačky odvodňovače nízkotlakého ocelového plynovodu DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ustanovení  § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Štěpánkova 714/31, 719 00 Ostrava – Kunčice, IČ: 25855581

Datum nabytí právní moci: 9. 12. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 879.66 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon