Jablonecká energetická a.s. - rozhodnutí o rozkladu

Číslo jednací: 10530-36/2013-ERU

I. Rozklad účastníka řízení proti výrokům II. a IV. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 10530-27/2013-ERU ze dne 7. 7. 2015 se zamítá a napadené rozhodnutí se v této části potvrzuje.

II. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 10530-27/2013-ERU ze dne 7. 7. 2015, se ve výroku I. v části položky „Náklady na právní služby" vyúčtované společností Glatzová & Co., s.r.o., IČO: 27405672, na základě Mandátní smlouvy uzavřené dne 4. 3. 2009, týkající se právního sporu účastníka řízení s v celkové výši 60 125 Kč (bez DPH), vyúčtované fakturou znějící na částku 21 125 Kč (bez DPH), fakturou znějící na částku 4 875 Kč (bez DPH), a částí faktury znějící na částku 49 950 Kč (bez DPH), zrušuje a řízení vedené pod sp. zn. KO-10530/2013-ERU se v této části zastavuje. Ohledně zbylé části výroku I. se rozklad zamítá a napadené rozhodnutí se v této části potvrzuje.

III. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 10530-27/2013-ERU ze dne 7. 7. 2015 se v části výroku III. mění tak, že se slova „ve výši 418 868 Kč (slovy: čtyři sta osmnáct tisíc osm set šedesát osm korun českých)", nahrazují slovy „ve výši 361 888 Kč (slovy: tři sta šedesát jedna tisíc osm set osmdesát osm korun českých)".

Informace o účastníkovi řízení:

Jablonecká energetická a.s., se sídlem Liberecká 4191/120, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 61539881

Datum nabytí právní moci: 14. 11. 2018

první stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon