IZOSAN spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 08395-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 5. června 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Litomyšl, ulice Mariánská, v obvodové zdi budovy č. p. 1248 vrtání otvorů pro infuzní clonu, v blízkosti plynárenského zařízení (nízkotlaké plynovodní přípojky 1PE DN 40) činnost, v jejímž důsledku došlo v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona k poškození tohoto energetického zařízení, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost IZOSAN spol. s r.o., se sídlem Vračovice 3, 566 01 Vračovice-Orlov, IČO: 27529304

Datum nabytí právní moci: 4. 9. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 306.11 KB

Obsah

Sdílejte