IVORY Energy, a.s. – rozhodnutí k nepředložení regulačních výkazů

Číslo jednací: 08804-8/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání trvajícího přestupku dle ust. § 91 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 20 odst. 6 energetického zákona nepředložil Energetickému regulačnímu úřadu v období od 3. května 2017 do 22. srpna 2017 regulační výkazy 31, 32-AP a 31, 32-CL a) za vykazovaný rok 2016.

Informace o účastníkovi řízení:

Právnická osoba – IVORY Energy, a.s., se sídlem Kostelecká 908, 196 00 Praha 9, IČO: 24200379

Datum nabytí právní moci: 16. 12. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.32 MB

Obsah

Sdílejte