ISOTEP s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 11611-7/2018-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení realizaci zemních prací, v jejímž důsledku došlo v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona k poškození tohoto energetického zařízení, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ISOTEP s.r.o., se sídlem Královéhradecká 1089, 562 01 Ústí nad Labem, IČO: 25263498

Datum nabytí právní moci: 24. 1. 2019         

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 374.16 KB

Obsah

Sdílejte