IPOS PS s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10927-3/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 3. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Puklice, u nemovitosti č. p. 35 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Obec Puklice, místní část Puklice, Studénky - splašková kanalizace a ČOV" při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE D 63, a dále prováděl dne 21. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Puklice, u nemovitosti č. p. 117 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Obec Puklice, místní část Puklice, Studénky - splašková kanalizace a ČOV" při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE D 32, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, a tím se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost IPOS PS s.r.o., se sídlem Hruškové Dvory 6, 586 01 Jihlava, IČ 28317122

Datum nabytí právní moci: 17. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 435.43 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon