IPOS PS s. r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 11056-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 26. února 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Bedřichov u Jihlavy, v ulici 5. května u domu č. p. 15, zemní práce související s realizací stavby  vodního díla „Rekonstrukce komunikace 5. května, SO 01- Jednotná kanalizace", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE 40, a  tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost IPOS PS s. r.o., se sídlem Hruškové Dvory 6, 586 01 Jihlava, IČ: 28317122

Datum nabytí právní moci: 11. 12. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 615.13 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon