Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení

Číslo jednací: 09204-7/2013-ERU

Účastník řízení prováděl dne 8. listopadu 2011 v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce v souvislosti s realizací stavby vodovodu, při nichž došlo prostřednictvím strojního mechanismu k poškození středotlakého plynovodu IPE dn 63, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) výše uvedeného zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., se sídlem M. Benky 12, 695 01 Hodonín, IČ: 46983309
Datum nabytí právní moci: 3. 9. 2013

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon