INVEST – STAR, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09095-6/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 22. září 2015 v katastrálním území Razice v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého LPE plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost INVEST – STAR, s.r.o., se sídlem, Sadová 40, 418 01 Bílina – Chudeřice, IČO: 25452941

Datum nabytí právní moci: 11. 11. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon