INVESSALES, spol. s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 05679-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání čtyř přestupků, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 23. listopadu 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Jince v ulici Sadová vedle nemovitosti č. p. 283 zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 50, a dále dne 26. března 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Jince v ulici Husova u nemovitosti č. p. 129 zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 25, a dále dne 2. května 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Jince v ulici Husova u nemovitosti č. p. 241 zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 25, a dále dne 9. května 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Jince v křižovatce ulic Husova a Sadová činnost v důsledku níž došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 50, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace  o účastníkovi řízení:

Společnost INVESSALES, spol. s. r. o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČO: 62957678

Datum nabytí právní moci: 30. 6. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon