Integrity CZ s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 10840-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 19. července 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Honbice u domu č. p. 9 stavební práce v souvislosti se stavbou „Adaptace statku, Honbice č. p. 9 na parcelách č. st. 10, 23/1, 379, 328/6 v katastrálním území a obci Honbice, spojené se změnou účelu užívání na provoz pro výrobu potravinových doplňků na olejové a lihové bázi, skladovací, technické a přípravné prostory a administrativu, včetně jejího technického zařízení", při kterých došlo prostřednictvím vrtačky k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Integrity CZ s.r.o., se sídlem Pardubická 40, 530 02 Pardubice, IČ: 64793702

Datum nabytí právní moci: 6. 12. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 867.08 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon