INSTAV Hlinsko, a. s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 11701-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 19. května 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Chrudim, Škroupova ulice, u domu č. p. 142 zemní práce související s realizací stavby „Chrudim – ul. Škroupova, vodovod a kanalizace" pomocí strojního mechanizmu (bagru), při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE Dn 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost INSTAV Hlinsko, a. s., se sídlem Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, IČ: 25284959

Datum nabytí právní moci: 30. 12. 2014

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon