INSTALL CZ, s.r.o. – rozhodnutí k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky DN 40 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 07387-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 14. listopadu 2013 ve Frýdku-Místku v ulici Na Vyhlídce u č. p. 2582 zemní práce na stavbě díla „Frýdek-Místek, ul. Na Vyhlídce – rekonstrukce vodovodu", kdy při ručním dočišťování plynárenského zařízení došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky DN 40 v místě napojení na nízkotlaký plynovod DN 100, čímž došlo k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost INSTALL CZ, s.r.o., se sídlem Kúty 1723, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 25876643

Datum nabytí právní moci: 20. 8. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 529.17 KB

Obsah

Sdílejte