INSTA CZ s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Datum

Číslo jednací: 06613-3/2016-ERU

Účastník řízení, společnost, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl prostřednictvím zemního stroje dne 14. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Holubice, u č. p. 150 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „ČOV a kanalizace Holubice", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností
v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost INSTA CZ s.r.o., se sídlem, Jeremenkova 1142/42, 77200 Olomouc - Hodolany, IČ: 25374311

Datum nabytí právní moci: 26. 7. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 367.76 KB

Obsah

Sdílejte