INSTA CZ s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynovodní středotlaké přípojky IPE DN 32 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 03931-2/2014-ERU

Účastník řízení tím, že prováděl jako zhotovitel stavby „Prodloužení vodovodu Hovězí – lokalita Potoky" prostřednictvím svých zaměstnanců dne 11. října 2013 okolo 7,30 hodin v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Hovězí u č. p. 328 zemní práce pro uložení vodovodního potrubí s využitím strojního mechanizmu (bagru JCB), přičemž při strojním dokončování ruční sondáže pro zjištění uložení elektrického kabelu došlo lžící bagru k poškození plynovodní středotlaké přípojky IPE DN 32, porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně podle § 68 odst. 3 věty druhé energetického zákona, dopustil se spáchání správního deliktu podle § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost INSTA CZ s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc – Hodolany, IČ: 25374311

Datum nabytí právní moci: 3. 5. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 697.55 KB

Obsah

Sdílejte