INSTA CZ s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Datum

Číslo jednací: 10606-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 7. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Plumlov – Žárovice, u nemovitosti č. p. 64 zemní práce v souvislosti se stavbou „ČOV a kanalizace Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry – část Žárovice včetně intenzifikace ČSOV1", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu IPE DN 90, a dále dne 11. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Holubice, u nemovitosti č. p. 82 zemní práce v souvislosti se stavbou „ČOV a kanalizace Holubice", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu IPE DN 63, a dále dne 14. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Loštice, na ulici Olomoucká, u nemovitosti č. p. 383, č. or. 89 zemní práce v souvislosti se stavbou „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu IPE DN 63, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, a tím se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost  INSTA CZ s.r.o., se sídlem Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 1142/42, PSČ 772 00, IČ: 25374311

Datum nabytí právní moci: 8. 1. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 551.63 KB

Obsah

Sdílejte