INNOVEX s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Účastník řízení
INNOVEX s.r.o.
IČO
28672488
Spisová značka
07810/2021-ERU
Číslo jednací
07810-3/2021-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 276.63 KB

Obsah

Sdílejte