innogy Energo, s.r.o. – rozhodnutí ke kalkulaci výsledné ceny tepelné energie

Číslo jednací: 11089-19/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto prodávající požadoval v cenové lokalitě „Beroun" výslednou cenu tepelné energie za rok 2013, jejíž kalkulace ani výše nebyly v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách, jelikož byly v rozporu s ust. bodu  (1.1) a (1.2) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2012 ze dne 25. října 2012, k cenám tepelné energie, když v nich uplatnil náklady, které nelze uznat jako ekonomicky oprávněné, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost innogy Energo, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČO: 25115171

Datum nabytí právní moci: 6. 6. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon