IMOS Brno, a. s. – rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení

Číslo jednací: 02696-7/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při nichž došlo k poškození středotlakého plynovodu PE d 90, čímž se dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno - město, IČ: 25322257

Datum nabytí právní moci: 27. 4. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 975.71 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon