IMOS Brno, a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 06859-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že prováděl jako zhotovitel stavby „Brno – Bohunice – oddílný kanalizační systém a rekonstrukce vodovodu III., IV., V. etapa – SO obnova komunikací" dne 3. listopadu 2013 v Brně, ul. Lány u nemovitosti č. p. 3 zemní práce související s odstraněním konstrukčních vrstev vozovky, přičemž strojně došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky PE d63, dále prováděl jako zhotovitel stavby „Brno – Bohunice – oddílný kanalizační systém a rekonstrukce vodovodu III., IV., V. etapa – SO obnova komunikací" dne 18. listopadu 2013 v Brně, ul. Humenná u domu čp. 3 strojní zemní práce při výměně šoupěte vodovodní přípojky, přičemž došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 40, a dále prováděl jako zhotovitel stavby „Rekonstrukce Masarykova náměstí a části ulic Lánice a Růžová – SO 01 komunikace a zpevněné plochy" dne 28. března 2014 ve Velké Bíteši na Masarykově náměstí u domu č. p. 83 strojní zemní práce při odstraňování konstrukční vrstvy původní komunikace, přičemž došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky DN 25, opakovaně jednotlivými popsanými skutky porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně podle § 68 odst. 3 věty druhé energetického zákona, čímž se opakovaně dopustil tří správních deliktů podle § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona spáchaných ve vícečinném souběhu.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČ: 25322257

Datum nabytí právní moci: 1. 8. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 781.06 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon