HYDROSPOR spol. s r.o. rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 08404-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 20. listopadu 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v blízkosti plynárenského zařízení (středotlaké plynovodní přípojky 1PE DN 32) činnost, spočívající v provádění zemních prací za použití strojní mechanizace – bagru, v jejímž důsledku došlo v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona k poškození tohoto energetického zařízení, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem Úprkova 966/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 47666374

Datum nabytí právní moci: 26. 10. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 337.71 KB

Obsah

Sdílejte