HYDROSPOR spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození středotlakého plynovodu 1PE DN 90 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 07145-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 27. března 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Ludgeřovice, na ulici Okružní, u domu č. p. 433, zemní práce související se stavbou vodního díla „Splašková kanalizace horní Ludgeřovice – II. etapa", při kterých došlo prostřednictvím strojního mechanismu (bagr JCB 150) k poškození středotlakého plynovodu 1PE DN 90, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ustanovení  § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 47666374

Datum nabytí právní moci: 16. 8. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 547.54 KB

Obsah

Sdílejte