Hrušecká stavební spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 00444-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne 3. října 2013 v ochranném pásmu venkovního kabelového vedení nízkého napětí v katastrálním území Moravský Krumlov na ulici Školní na pozemku parcelní č. 188 stavební práce související s realizací zateplení obvodového pláště stavby „ZŠ Kláštěrní náměstí 134, M. Krumlov – zateplení obvodového pláště", při kterých došlo k poškození kabelu venkovního vedení nízkého napětí AYKY 4x16, a tím došlo k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Hrušecká stavební spol. s r.o., se sídlem U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČ: 25585142

Datum nabytí právní moci: 30. 1. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon