HRASTAV, spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 06547/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 13. října 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Závada u domu č. p. 6 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Oprava kanalizace u Blokschů", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje (bagru) k poškození středotlakého plynovodu PE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost HRASTAV, spol. s r.o., se sídlem č. p. 62, 747 19 Závada, IČ: 253 89 475

Datum nabytí právní moci: 19. 8. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon