HOCHTIEF CZ a. s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 03706-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 10. listopadu 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Kbel, obec Benátky nad Jizerou, na pozemku parc. č. 1123 zemní práce související se stavbou vodního díla „revitalizace nivy řeky Jizery", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu PE 160, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468

Datum nabytí právní moci: 6. 5. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 371.62 KB

Obsah

Sdílejte