HOCHTIEF CZ a. s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 04892-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl

- dne 24. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Roudné strojně zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky D 32, a dále

- dne 8. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Roudné strojně zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu D 63, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně dle ust. § 68 odst. 3 energetického zákona, a tím se dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem Plzeňská 16/3217,150 00 Praha, IČO: 46678468

Datum nabytí právní moci: 12. 5. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 476.58 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon