Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 11537-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 11. září 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Kobylnice, u nemovitosti č. p. 37 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Řízený podvrt DN 63, DN 90 - délka cca 100 metrů", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 110, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s., se sídlem Za opravnou 276/8, 151 23 Praha 5 - Motol, IČ: 49242334

Datum nabytí právní moci: 21. 1. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte