HES stavební s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10099-3/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 19. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Lázně Toušeň, na ulici U Sokolovny, u nemovitosti č. p. 182 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce místních komunikací v Lázních Toušeň - II. etapa", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost HES stavební s.r.o., se sídlem Zelený pruh 1560/99, Braník, 140 00 Praha 4, IČ: 28143213

Datum nabytí právní moci: 24. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 371.34 KB

Obsah

Sdílejte