HES stavební s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 02427-3/2019-ERU

Obviněný ze správního deliktu se uznává vinným ze správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost HES stavební s.r.o., se sídlem Zelený pruh 95, 140 00 Praha, IČO: 28143213

Datum nabytí právní moci: 23. 3. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 267.6 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon