HEGAs – ENERGO, s.r.o. – rozhodnutí k neměření, nevyhodnocování a neúčtování dodávky tepelné energie podle skutečných parametrů a údajů měřícího zařízení

Číslo jednací: 06533-7/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona, jako držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie neúčtoval dodávku tepelné energie podle údajů měřicího zařízení, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona a dále se pak, že za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 účtoval dodávku tepelné energie dokladem o vyúčtování dodávek tepelné energie, který neobsahoval všechny náležitosti stanovené právními předpisy, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost HEGAs – ENERGO, s.r.o., se sídlem Hřbitovní 429, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO: 25816594

Datum nabytí právní moci: 19. 12. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon