HATESPO, s.r.o. – rozhodnutí k neposkytnutí pravdivých a úplných informací

Číslo jednací: 02861-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. e) energetického zákona, jakožto držitel licence na rozvod tepelné energie č. 321018351, poskytl Energetickému regulačnímu úřadu nepravdivé a neúplné informace ve výkazu, ze dne 17. června 2015 za rok 2014 pro cenovou lokalitu „Habartov" předloženém dne 17. června 2015 v elektronické podobě, se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost HATESPO, s.r.o., se sídlem, Okružní 749, 357 09 Habartov, IČ: 29110599

Datum nabytí právní moci: 30. 3. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.15 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon