Hamzova odborná léčebna pro děti - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 10065-7/2017-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem pod sp. zn. OSR-10065/2017-ERU ve věci podezření ze spáchání pokračujícího přestupku dle ust. § 91 odst. 4 písm. d) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na distribuci elektřiny tím, že v rozporu s ust. § 25 odst. 11 písm. b) energetického zákona za období od 1. ledna 2016 do 30. dubna 2016 měsíčně nezpracovával a nepředával operátorovi trhu údaje z měření pro potřeby tvorby typových diagramů dodávek a potřebné údaje k uplatnění ceny za systémové služby a ceny za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s elektřinou, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, se sídlem Košumberk 80, 538 54 Luže, IČO: 00183024

Datum nabytí právní moci: 27. 4. 2018

Obsah

Sdílejte

Share icon