HALKO stavební společnost, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 08831-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

HALKO stavební společnost, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 28, 280 02 Nová Ves I, IČO: 43090150

Datum nabytí právní moci: 11. 12. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon