HALKO stavební společnost, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 09005-8/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 30. března 2016 v obci Stará Hasina v příkopu vedle odbočky na Starou Hasinu v ochranném pásmu plynárenského zařízení strojním mechanizmem (bagrem) zemní práce související se stavbou „Úprava příkopů a oprava čela propustku – Stará - Hasina", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost HALKO stavební společnost, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 28, 280 02 Nová Ves I, IČO: 43090150

Datum nabytí právní moci: 22. 12. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte