HALIMEDES, a.s. - rozhodnutí k porušení povinnosti držitele licence a užití nekalé obchodní praktiky

Číslo jednací: 08603-10/2019-ERU

Účastník řízení se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem v rozporu s ust. 61 odst. 2 písm. h) energetického zákona porušil povinnost dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, když nedodržel standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu pro zákazníka a to tím, že nezaslal dle ust. § 16 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, ve znění pozdějších předpisů, do 15 kalendářních dnů od obdržení reklamace písemné vyřízení reklamace, ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem v rozporu s ust. 61 odst. 2 písm. h) energetického zákona porušil povinnost dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, když nedodržel standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu pro zákazníka a to tím, že nevypořádal rozdíl v platbách zákazníka způsobený nesprávným vyúčtováním dle ust. § 16 odst. 1 písm. b) vyhlášky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, a dále se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jakožto prodávající v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele a ust. § 4 odst. 3 téhož zákona ve spojení s ust. § 5 odst. 2 písm. d) téhož zákona užil nekalou obchodní praktiku.

Informace o účastníkovi řízení:

HALIMEDES, a.s., se sídlem Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1-Nové Město, IČO: 29015961

Datum nabytí právní moci: 30. 9. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 487.09 KB

Obsah

Sdílejte