H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09599-8/2015-ERU

Účastník řízení, společnost, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 14. listopadu 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Ostrov u Macochy, u domu č. p. 416 zemní práce v souvislosti se stavbou díla „Revitalizace centrální části městyse Ostrova u Macochy", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 25 a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o., se sídlem Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko, IČO: 60741619

Datum nabytí právní moci: 7. 10. 2016

druhý stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon