GRENT - Žváček s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 03410-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 6. října 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Uničov na ulici Šumperská u domu č. p. 1354 zemní práce v souvislosti se stavbou „Uničov, ČERNÝ COMPONENTS s.r.o., -Vnk ", při kterých došlo prostřednictvím bagru k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost GRENT - Žváček s.r.o., se sídlem Chromeč 40, 789 01, IČ: 26808251

Datum nabytí právní moci: 26. 4. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon